شنبه الی یکشنبه 04 اسفند ماه 1398

فیلم سینمایی : اژدر

کارگردان : رضا سبحانی

---

سانس

سانس

سانس

سالن یک

20:00

سالن دو

سالن سه

 

 

فیلم سینمایی : چشم و گوش بسته

کارگردان : فرزاد موتمن

---

سانس

سانس

سانس

سالن یک

18:00

سالن دو

سالن سه

 

 

فیلم سینمایی : یادم تو را فراموش

کارگردان : علی عطشانی

---

سانس

سانس

سانس

سالن یک

16:00

سالن دو

سالن سه

 

 

فیلم سینمایی : مشت آخر

کارگردان : مهدی فخیم زاده

---

سانس

سانس

سانس

سالن یک

سالن دو

سالن سه

19:00

 

 

فیلم سینمایی : قطار آن شب

کارگردان : حمیدرضا قطبی

---

سانس

سانس

سانس

سالن یک

سالن دو

16:00

سالن سه

 

فیلم سینمایی : تورنادو

کارگردان : سید جواد هاشمی

---

سانس

سانس

سانس

سالن یک

سالن دو

سالن سه

17:00

 

تلفن : 76271002 – 76271001

آدرس : پردیس، فاز 1 میدان عدالت

 

تاریخ بروزرسانی : 11 دی ماه 1399

کد

قیمت خرید

قیمت فروش

0 1.700.000 2.000.000
1 21.500.000 22.800.000
2 8.500.000 9.500.000
3 5.500.000 6.500.000
4 3.900.000 4.400.000
5 3.200.000 3.800.000
6 3.000.000 3.800.000
7 2.500.000 2.800.000
8 2.300.000 2.700.000
9 2.000.000 2.200.000

قیمتها به تومان میباشد