بانک کارت ویزیت های مجازی شهر پردیس

عضویت

عضویت

درود بر شما

آیا میدانستید تنها با پرداخت ⇐ پنجاه هزار تومانمیتوانید

تجارت خود را بصورت حرفه ای به فضای مجازی معرفی کنید

و نتیجه آنرا بطور باورنکردنی در دنیای واقعی مشاهده نمایید؟

***

این یک شعار تبلیغاتی نیست ...

بلکه حقیقتی است که مشتـرکیـن ما ســالـها از آن بهره برده اند

با کارت ویزیت مجازی هرگز فراموش نخواهید شد

***

این پک استثنایی شامل چهار اصل ذیل میباشد :

الف) کــارت ویــزیت مجــازی آنـلاین، مجهز به کـد کیــو آر هوشمند

ب) معرفی تجارت شما به جستجوگر گوگل جهت نمایش در صفحه اول

ج) تبلیغات مجازی کسب و کار شما در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام

د) ثبت در سامانه اینترنتی 118 پردیس بعنوان یک پایگاه داده معتبر


نمونه خام کارت ویزیت مجازی